« Netwerk Brabant»

Gepubliceerd op 29-12-2015

Een mooi stukje tekst over Herder helpt in het zakenmagazine van Netwerk Brabant;

Ook al gaat het economisch beter, Herman Derks (HerDer) uit Helmond weet dat nog veel mensen kampen met financiële problemen. Hij richt zich met ‘Herder helpt’ op zowat alle facetten van de schuldhulpverlening. “Aan financiële problemen liggen vaak onderliggende kwesties ten grondslag. V aak komt na twee of drie gesprekken de kern naar boven.” Derks benadrukt dat hij geen therapeut is, maar voor onder meer werknemers optreedt als een coach. “Doordat ik nauw samenwerk met een professionele bewindvoerderskantoor kan er snel tot actie worden overgegaan en is vaak al direct resultaat te boeken.” Derks verzorgt voor de bewindvoerder de intake. “Ik breng alles in kaart en ‘mijn’ bewind- voerder benadert de schuldeisers.” Niet alleen de man of vrouw met financiële problemen is gebaat bij de doelgerichte aanpak van ‘Herder helpt’, ook werkgevers en andere betrokkenen putten er voordeel uit: “Loonbeslagen en boetes voorkomen. Die zorgen alleen maar voor meer ellende.” Centraal in de aanpak van ‘Herder helpt’ staat een beeld geven van hoe mensen in de problemen komen. “Het is niet altijd hun eigen schuld. Vaak zit de oorzaak dieper. Door daarop te focussen, is een oplossing van de problemen dichterbij. Uitzicht bieden, het leven weer zin geven en tegen die achtergrond ook het financiële verhaal te lijf gaan.” Derks spreekt uit ervaring en benadrukt dat mensen zelf ook aan de slag moeten. De voordelen van ‘Herder helpt’ schuilen in de persoonlijke aan- pak. Ook buiten kantoortijden schuift hij aan bij mensen met financiële ellende. Voor ondernemers, direct leidinggevenden en HR-managers heeft hij een hint: “Let op kleine signalen, die duiden op een mogelijke schuld.” ‘Herder helpt’ heeft een ‘tool’ die leidt naar een oplossing zowel voor MKB als voor bedrijven met honderden werknemers. Op de site HerderSchrijft verwoordt Derks zijn ervaringen en gerelateerd nieuws.

1451417831685e2ee13694e06932da96565e8fd22f.jpg