Herder helpt schrijft...»

Gepubliceerd op 03-07-2014

Ik ben Herman Derks van Herder helpt en help bedrijven/organisaties die last hebben van loonbeslagen en hun medewerkers met (problematische) schulden. Ik doe dit in nauwe samenwerking met een controller en bewindvoerder zodat dit tot een zeer snel resultaat leidt. Een minnelijk traject zetten we voor de medewerker weg tussen de 3 en 6 maanden en gebeurt altijd met een “onder bewindvoering” waardoor een stabiliteit en zekerheid vlug realiseerbaar is. Tevens heb ik een breed netwerk waarop ik, indien nodig, direct een beroep kan doen. Denk hierbij aan een bedrijfsmaatschappelijk werkster, advocaat, notaris, makelaar, psycholoog, psychiater, autobedrijf etc. Een goed voorbeeld hoe wij werken is de casus Sam (fakenaam) die de hele dag van klant naar klant rijdt in een bestelbus. Na zijn scheiding (met co-ouderschap) woont hij noodgedwongen weer bij zijn moeder. Er is een totale schuld van € 60.000- en hij heeft een loonbeslag en houdt per maand maar € 350- over. Hij heeft bij zijn leidinggevende aangegeven net zo goed uit het leven te kunnen stappen omdat er totaal geen uitzicht meer is. Zijn werkgever maakt zich (terecht) ernstige zorgen om Sam en schakelt op advies van een psycholoog Herder helpt in. We hebben direct een aanvraag bij de rechtbank ingediend voor een “onder bewindvoering” en contact opgenomen met de deurwaarder om een correctie op het loonbeslag toe te laten passen. Hierdoor krijgt Sam nu € 850- per maand en we hebben nog eens € 4000- (8x€500) teruggevorderd bij de deurwaarder. Een schuld bij de fiscus van € 4000- is omgebogen naar een teruggave van € 3000-. Op het moment dat de beschikking na 3 maanden door de rechtbank is afgegeven hadden we ook een minnelijk akkoord met alle schuldeisers en kon het saneringstraject starten. Over 3 jaar is Sam weer schuldenvrij en nu na een half jaar heeft hij een huurhuis zodat hij zijn zoontje in een eigen omgeving kan ontvangen en huisvesten. Sam is van een radeloze man met suïcide neigingen veranderd in een man die weer toekomstperspectief heeft en het leven toelacht. Zijn werkgever heeft nu een werknemer die super gemotiveerd is en weer met plezier en veilig aan het werk is. Herder helpt werkt snel, simpel en secuur.