« Schuldhulpverlening»

Gepubliceerd op 27-06-2016

Artikel over schuldhulpverlening in de Telegraaf;

DEN HAAG - Mensen met schulden die voor hulp aankloppen bij gemeenten worden onvoldoende geholpen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) concludeert in een brief aan de Tweede Kamer dat de schuldhulpverlening „nog beter kan en beter moet”.

Klijnsma heeft een evaluatie laten uitvoeren omdat het nu vier jaar geleden is dat een belangrijke wetswijziging van kracht werd waardoor alle gemeenten een minimaal niveau aan schuldhulpverlening moesten bieden. Iedereen die er niet in slaagt problematische schulden zelf af te lossen, moet bij zijn gemeente terechtkunnen voor passende ondersteuning. Maar in de praktijk gaat dat lang niet altijd goed.

Klijnsma kondigt maatregelen aan. De komende drie jaar trekt zij 7,5 miljoen euro extra uit, onder andere om de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp te verbeteren.

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat sommige groepen in de praktijk ’mogelijk’ stuiten op blokkades. Maar het is echter lastig om daar harde uitspraken over te doen „door het ontbreken van gegevens”, schrijft de bewindsvrouw. Volgens de wet moet een gemeente voor iedereen die aanklopt voor hulp op individueel niveau bepalen welke hulp het beste past. Maar Klijnsma heeft het idee dat er ook mensen zijn die tevergeefs aan de bel trekken. Daarom laat zij de inspectie nader onderzoek doen. Ondertussen bereidt de PvdA-bewindsvrouw wel vast wetgeving voor om de wet aan te scherpen, mocht ook de inspectie concluderen dat er een probleem is.