« Casus J&A

Gepubliceerd op 06-06-2018

J&A zijn mede door een thuiswonende verslaafde volwassen zoon in de financiële problemen geraakt, uiteindelijk hebben ze hem de deur gewezen nadat bijna alle waardevolle spullen uit huis verdwenen waren. Het is niet gemakkelijk om als ouders je kind de toegang tot het ouderlijk huis te ontzeggen echter was er geen andere keus meer mogelijk. De man is ambtenaar en zijn organisatie is voornemens om een ontslagprocedure bij de kantonrechter op te laten starten omdat hij mogelijk chantabel is/wordt en dit natuurlijk niet wenselijk is. De partner van de ambtenaar werkt part-time in de zorg en zij hebben inmiddels al 1 jaar lang een loonbeslag lopen van zo'n €1250- per maand. De leidinggevende voorziet problemen als dit niet snel opgelost gaat worden, daarbij heeft de ambtenaar het afgelopen jaar regelmatig in de ziektewet gezeten, o.a. door een lichte tia. Mogelijk is dit terug te geleiden naar de financiële situatie van het afgelopen jaar en de uitzichtloosheid voor de betrokkene. Er is momenteel maar 1 grote schuldeiser, een bedrijf die schulden opkoopt om vervolgens de schuldenaar hiermee volledig te belasten en te vorderen. Het schuldbedrag is, na 1 jaar loonbeslag, nog zo'n €40.000-. Een afkoopregeling in deze casus is mogelijk interessant echter dienen we dan wel kapitaal te vergaren. Deze casus hebben we als volgt opgepakt en opgelost; allereerst is de dure en grote auto verkocht en een goedkopere kleine zuinige auto teruggekocht. De ambtenaar heeft deze nodig i.v.m. woon- werk-verkeer, 160 kilometer per dag. Tevens zijn de motor, een tuinkeuken en wat Swarovski spullen verkocht en is er na 2 maanden al een kapitaal van €13.000- opgebouwd. Met dit bedrag heeft de bewindvoerder/register-accountant een voorstel gedaan naar de schuldeiser echter gingen zij met dit bedrag niet akkoord. In een WSNP-traject zou de schuldeiser namelijk €22.000- ontvangen, gerekend over een termijn van 3 jaar. Met de tussenkomst van een geldschieter hebben we de ontbrekende €9.000- bij elkaar gekregen en is er een nieuw voorstel gedaan richting de schuldeiser; in 1 keer €22.000- als afkoopsom en tegen finale kwijting van de restschuld. Met dit voorstel is de schuldeiser akkoord gegaan en is de schuld afgekocht. Vervolgens is er een leningsovereenkomst afgesloten tussen de schuldenaar en de geldschieter en zou de lening na 12 maanden afgelost zijn, hiervoor zijn ze wel onder budgetbeheer geplaatst. De bewindvoerder/register-accountant heeft de belastingaangiftes van de afgelopen jaren nog eens nagekeken en aangepast zodat de schuldenaar nog zo'n €4.500- terug heeft ontvangen van de belastingdienst met als resultaat dat de ambtenaar + partner binnen 1 jaar van de eerdere schuld, groot €40.000-, verlost zijn en de geldschieter volledig afbetaald hebben. Weer een successtory waarbij zowel de organisatie alsook de werknemer (+ partner) geholpen zijn.

"Iets doen voor de ander waar de ander wat aan heeft"                                         

Herder helpt i.s.m. Sijtsma Bewind.

15283102632495467be2d52c3e3ed9518dc0c480c0.jpg